LÉKAŘI

Náš tým

Specializace na komplexní péči o pacienta, stomatologickou chirurgii, implantologii a implantologickou protetiku.

MUDr. Pavel Kořínek

Náš tým

Specializace na komplexní péči o pacienta, stomatologickou chirurgii, implantologii, mikroskopickou stomatologii a endodoncii.

MUDr. Petr Kořínek

Náš tým

Specializace na konzervativní stomatologii, mikroskopickou stomatologii, endodoncii a protetiku.

MDDr. Adam Šugl

Náš tým

Specializace na konzervativní stomatologii, mikroskopickou stomatologii, endodoncii a protetiku.

MDDr. Jan Adam

Náš tým

Specializace na konzervativní stomatologii, parodontologii, mikroskopickou stomatologii, endodoncii a protetiku.

MDDr. Filip Hromčík

DENTÁLNÍ HYGIENISTKY

Náš tým

Nikola Dvouletá, DiS.

Náš tým

Bc. Lucie Setínská

SESTRY

Náš tým

Martina Grygarová

Náš tým

Bc. Jana Jurnečková

Náš tým

Šárka Hlavinková

Náš tým

Lenka Šerfelová

Náš tým

Markéta Štancl

RECEPČNÍ

Náš tým

Aneta Chromá

Náš tým

Lenka Sekaninová

Náš tým